Sef Serviciu Calitate - Campulung

Automotive - Technology
Ref: 126 Date Posted: Monday 10 May 2021
LinkedIn ShareShare
More

Responsabilitati:

 • Răspunde de relaţia cu clientul – organizarea şi menţinerea unei legături în spiritul cerinţelor IATF 16949, rezolvarea incidentelor şi reclamaţiilor de calitate, analiza tehnică (8D, Action plan, PDCA, Lesson learned, etc) a retururilor client din producţia de serie şi din garanţie.
 • Asigură implementarea în producţie a cerinţelor specifice clientului referitoare la respectarea planurilor de supraveghere şi a gamelor de control.
 • Raspunde de elaborarea documentatiei specifice controlului produselor in productie (instructiuni control, MSA, instructiuni de macheta).
 • Se asigura de respectarea CSR (Caracteristici de Securitate si Reglementare de catre colaboratori atat documentar cat si fizic. Formeaza si informeaza colaboratorii in vederea respectarii acestor caracteristici.
 • Verifică, asigură şi participă la respectarea demersului QRQC la nivelul liniei de producţie.
 • Raspunde de validarea utilajelor si a proceselor in vederea aprobarii proiectelor de catre client.
 • Raspunde de organizarea specialistilor de calitate din perimetrul lui de activitate (business unit).
 • Participa activ la validarea proceselor de catre client si la auditurile organizatiei globale si auditurilor de terta parte.
 • Sa planifice  si sa efectueze adituri de proces si produs in fabrica.
 • Prepara, aplica si verifica planul de control  documentatie actualizata in conformitate, cu fiecare referinta.
 • Raspunde de actualizarea indicatorilor pe panoul de calitate.
 • Urmareste KPI pentru a indeplini planul de actiuni.
 • Urmareste si informeaza intern rezultatele din Firewall.

Cerinte:

 • Diploma de licenta si / sau absolvent de master sau studii postuniversitare in domeniul tehnic
 • Cunostinte tehnice (ANPQP/APQP, PPAP, SPC, VDA 6.3, MSA, IATF 16949, 7QB, QRQC)
 • ledership, cunosterea si formarea oamenilor
 • putere de decizie şi asumarea responsabilităţii
 • preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual
 • engleza avansat