Sef de Schimb - Suceava

Manufacturing - Technology
Ref: 111 Date Posted: Monday 10 May 2021
LinkedIn ShareShare
More

Pentru Clientul nostru, unul dintre cei mai mari producători de carton ondulat si ambalaje din carton ondulat din România, cautam un Sef de Schimb.

Responsabilitati:

 • People manager
 • Coordoneaza comunicarea cu echipa din subordine.
 • Responsabil de instruirea permanenta a personalului din cadrul echipei. Asigura organizarea scolarizarilor conform standardelor implementate, in timp real si documentarea scolarizarii dupa un incident aparut.
 • Asigura centralizarea scolarizarilor realizate pe linie de policalificare in fisierul de scolarizare.
 • Participa la decizii si comunicari interne pe teme legate de organizarea si comunicarea schimbarilor catre echipe;
 • Participa la cercetarile disciplinare pentru membrii echipei sale.

Planificare/organizare/conducere

 • Conduce, organizeaza si participa la activitatea unui schimb de productie respectand tehnologia de fabricatie, procedurile si instructiunile de lucru;
 • Verifica functionalitatea echipamentelor, a impartirii pe operatii de lucru, zilnic, la inceputul schimbului;
 • Verifica prezenta instructiunilor de lucru la fiecare post de munca si acuratetea lor;
 • Verifica zilnic, prin sondaj si documenteaza intelegerea instructiunilor si a operatiilor;
 • Verifica realizarea Checklistelor de la schimbul lui, culege si centralizeaza KPI si ii trimite catre Responsabilul de productie;
 • Asigura sedinta operationala zilnica cu acoperirea urmatoarelor puncte: prezenta la locul de munca, schimbari ale planificarii, targetul de realizat, verificarea realizarilor KPI din ziua precedenta si transmiterea rezultatelor atinse;
 • Participa activ la elaborarea documentatiei de lucru, ofera feedback departamentelor tehnice legat de usurinta in utilizare si intelegerea instructiunilor create;
 • Asigura actualizarea zilnica a documentatiei de pe panouri;
 • Verifica utilizarea corespunzatoare a echipamentelor de protectie si indeplinirea procedurilor de HSE;
 • Imbunatateste activitatea departamentului MCO si propune, dezvolta, implementeaza si urmareste idei de imbunatatire/proiecte care au ca obiectiv:
 • Cresterea productivitatii;
 • Reducerea costurilor;
 • Cresterea eficientei muncii;
 • Scaderea nr. de reclamatii.
 • Asigura solutionarea oricaror probleme aparute la posturile de lucru si care ar putea genera lipsa de activitate, activitate ineficienta (inclusiv bracul din productie) sau riscuri in derularea activitatii;
 • Colaboreaza cu celelalte departamente pentru a asigura desfasurarea optima a tuturor activitatilor de productie din fabrica (celelalte arii de productie interne, planificare productie, achizitii, birou metode, birou studii, logistica, controlul calitatii etc.)
 • Intocmeste rapoarte de productie;
 • Participa la elaborarea si validarea interna a proceselor de fabricatie;
 • Implementarea in fabricatie a unor procese noi conform documentatiei tehnice;

Cerinte:

 • Studii medii (cu diploma BAC); preferabil cu studii superioare tehnice;
 • Minim 4 ani experienta in conducerea de activitati de productie carton ondulat (masina de carton ondulat) sau transformare a cartonului ondulat (converting);
 • Experienta in urmarirea indicatorilor de performanta specifici domeniului;
 • Experienta in implementarea strategiilor de optimizare a productiei si costurilor;
 • Nivel mediu de operare pe calculator (e-mail, scris in word, tabele in excel, prezentari simple in powerpoint);
 • Abilitati de leadership, initiativa si autonomie.
 • Capacitatea de a rezolva probleme complexe si a lua decizii pe baza unor informatii limitate;
 • Cunostinte de limba engleza, nivel A2.
 • Disponibil pentru lucru in schimburi si lucru peste program.
 • Disponibil pentru relocare in Suceava.