Responsabil HR - Bucharest

This vacancy is now closed
Agriculture & Farming - Sales and Marketing
Ref: 26 Date Posted: Monday 17 Dec 2018
LinkedIn ShareShare
More

Pentru Clientul nostru, unul din top 3 companii multinaționale din domeniul seminţelor, cautam un Responsabil HR.

 

Descrierea postului

 

Scopul general al postului

 

Asigurarea tuturor activitãtilor legate de evidenta personalului din cadrul firmei în conformitate cu politicile firmei si cu legislatia în vigoare.

 

Obiectivele postului

 • Asigurarea unei bune evidente a contractelor individuale de muncã
 • Gestionarea dosarelor personale ale angajatilor
 • Organizarea si derularea operatiunilor de evidentã a personalului
 • Se informeaza permanent asupra modificarilor aparute in Codul Muncii

 

Descrierea sarcinilor/atributiilor/ activitatilor postului

 • Verificã valabilitatea actelor prezentate de angajati în vederea înscrierii lor în registrul de evidentã a salariatilor, SAP, Smartree
 • Asigurã întocmirea contractelor individuale de muncã, actelor aditionale, toate documentele interne solicitate de companie, precum si arhivarea acestora.
 • Gestioneazã documentele de evidentã a contractelor de muncã.
 • Inregistreaza pontajele, certificatele medicale, cererile de concediu in programul intern de administrare de personal
 • Verifica statul de plata si declaratiile lunare
 • Primeste, verificã si arhiveazã certificatele medicale.
 • Tine evidenta concediilor de odihnã pentru fiecare departament si verificã pontajele cu cererile de concediu de odihnã, certificatele medicale si alte referate din cursul lunii.
 • Intocmeste condica de prezenta
 • Intocmirea si depunerea documentatiei necesare la autoritati a registrelor de evidenta a zilierilor, documentatia referitoare la angajatele insarcinate, dosarele pentru recuperarea sumelor de la FNUASS
 • La cererea salariatilor si în conformitate cu prevederile legale elibereazã adeverinte.
 • Completeaza rapoartele solicitate de Institutul de Statistica
 • Este persoana de legatura intre angajati si furnizorul de servicii de medicina muncii Medlife
 • Se ocupa de emiterea/anularea cardurilor de abonat Medlife pentru nou angajati sau angajatii plecati
 • Tine evidenta angajatilor care parasesc compania si verifica factura de servicii  Medlife sa fie intocmita in conformitate cu lista actualizata a personalului
 • Primeste si analizeazã diferite cereri / reclamatii ale salariatilor în domeniul resurselor umane propunând solutii pentru rezolvarea acestora.
 • Aplica procedura legala si intocmeste documentatia necesara pentru cercetarea disciplinara a angajatilor care au savarsit abateri de la normele interne ale companiei, dupa consultarea cu managerul de departament si directorul general
 • Informeaza noii angajati asupra Regulamentului Intern, Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate, principiile companiei de conduita in afaceri, normele de protectia muncii, politici interne
 • Organizeaza negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate
 • Intocmeste documentatia necesara inregistrarii Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate la autoritatile competente
 • Organizeaza examenul anual de medicina muncii pentru toti angajatii
 • Tine evidenta efectuarii examenului de medicina muncii atat pentru nou angajati cat si pentru toti angajatii
 • In colaborare cu persoana responsabila de protectia muncii se asigura ca angajatii iau la cunostiinta normele privind protectia muncii la locul de munca
 • Transmite documentatia necesara privind protectia muncii la autoritatile competente
 • Întocmirea dosarelor de pensionare.
 • Urmareste dezvoltarea angajatilor prin organizarea de training-uri/ workshop
 • Executã orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectãrii temeiului legal.

 

Cei interesati pot trimite CV-ul la adresa de email: applications@cvo.ro